Poľicajt hlaśi do visielački:
- Prišľi zme na mesco činu - žena zabila muža, calkom dześec bodnich ran, odrezana hlava, dolamane kosci a scahnuti skalp...
- No ta to je brutal... A znace už motiv?
- Ta že vraj stupil do obivački ked akurat zmila podlahu...
- Ta to je śaľenstvo... a už sce tu ženu zaisciľi?
- Ňe ňe.... čekame kim vischňe podlaha...

Ohodnotiť
(13 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare