Reklama:

Rozčuľeny muž hutori žene.Už me to ňebavi. 40 roky me furt opravuješ co povim. 40? 41 milačku

Ohodnotiť
(0 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Helka mužovi: Ďoďu, vižehľi sebe košuľu, bo me budu zaš šicke ohvarjac že doma hovno robim..

Ohodnotiť
(0 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

U Marienki to bula laska na druhi pohľad bo na perši ňezbačila joho maserati..

Ohodnotiť
(1 Hlasovať)
Zverejnené v Vychodňare

September. Mešac kedz caly dzeň musíš nošic pod pazuchu vetrovku bo ráno bulo maceri žimno 

Ohodnotiť
(1 Hlasovať)
Zverejnené v Vychodňare

Povadzila som še zo svojim mužom. Nevarim, nepečem, nepratam! Daj Bože, žebi še nechcel udobric.

Ohodnotiť
(1 Hlasovať)
Zverejnené v Vychodňare

Servus Ďoďu, mam pre tebe dva plane spravi.

Ta spoj ich do jednej!

Tvoje dzivče nas podvadza..

Ohodnotiť
(1 Hlasovať)
Zverejnené v Vychodňare

-Idzeme na pivo?

-Moja žena povedala, že ňeidzeme!

-Ty ši pod papuču?

-Moja žena povedala, že ňe som!

Ohodnotiť
(1 Hlasovať)
Zverejnené v Vychodňare

Judita: sex u mojim veku je barz ňebezpečna vec. Hlava še mi kruci, ruki še mi trešu, šerco idze viskočic a to išče ľem davam dolu ponožki.

Ohodnotiť
(1 Hlasovať)
Zverejnené v Vychodňare

Kedz še bojice že priberece, vipijce pred jedzeňim pul fľaški koňaku. Alkohol zahaňa strach..

Ohodnotiť
(2 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Perša pomoc pri žemetrešeňu??

Šturce sebe parku do kešeňi, abi vas pes našol jak peršoho.

Ohodnotiť
(6 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare