V Rusku idú prepúšťať do civilu starých vojakov. Výšku odstupného im vypočítajú tak, že si každý povie 2 časti na tele, tie odmerajú a podľa toho majú odstupné.
 Idú k prvému a ten povie: “Od dlane, po druhu dlaň.”
Odmerajú a dostane pekné odstupné.
 Druhý vojak povie: “Od hlavy k pätám.”
Odmerajú a odstupné je neuveriteľné vysoké.
 Prídu k dedkovi a ten hovori: “Od hlavy po vajcia.”
 “Ale dedko, veď si vyberte tiež po päty, budete mať viac peňazí.”
 “Nie, od hlavy po vajcia.” Stiahnú teda dedovi trenky, pozerajú a vajcia nikde.
“Dedo a kde ste ich nechali?”
 “V Afganistane … a teraz synak meraj!”

Ohodnotiť
(12 hlasov)
Zverejnené v Uniformy