Reklama:

Prebieha výuka obchodného práva. Profesor vyzve študenta, aby predviedol, ako by niekomu predal pomaranč. “Nech sa páči, kúpte si pomaranč”, hovorí študent. “Zle, celkom zle”, zlostí sa profesor. “Vôbec nemyslíte ako právnik. Správne to má vyzerať takto: “po zaplatení vám dám a zároveň prevediem na vás všetky moje práva a povinnosti, viažúce sa k jednému kusu pomaranča, pozostávajúceho z kôry, dužiny, jadier a šťavy, ktoré sú v ňom, vrátane práva krájať ho, odšťavovať, zmraziť, zjesť, spracovať ho akýmikoľvek nástrojmi, alebo zahodiť, a to ako celý, tak aj jeho časti, t.j. kôru, dužinu, šťavu a jadrá.”

“Predávajúci pritom nezodpovedá za škody, ktoré môžu kupujúcemu vzniknúť nesprávnym použitím pomaranča ani za škody, ktoré kupujúci môže pomarančom spôsobiť tretej osobe. Tak sa správne predáva pomaranč!”

Ohodnotiť
(5 hlasov)
Zverejnené v Škola