Reklama:

Putují tři spermie k vajíčku. Najednou se jedna rozběhne, předeběhne ostatní a říká: "Děťátko bude rychlé!"

Druhá spermie ji doběhne, podrazí nohy jí i té třetí a říká: "Děťátko bude silné!"

Třetí spermie říká: "Kluci, stejně to nemá cenu, jsme v prezervativu."

První a druhá spermie se zastaví, zesmutní, otočí se a jdou zpátky. Třetí spermie chvíli počká a když jsou první dvě z dohledu, vyrazí k vajíčku a bručí si pod fousy: "Děťáko bude chytré!"

Ohodnotiť
(4 hlasov)
Zverejnené v Rôzne