Reklama:

Lekárnik na Záhorí hovorí pomocníkovi:

"Lojsku, poobedze idem na ryby, tak sa postaraj o zákazníkú"

Keď sa vrátil po pár hodinách, spytuje sa:

"Tak aký mjeus déň?"

Lojzo: "Výborný. Mjel sem eném troch zákazníkú. Ten prvý sceu neco na boleni

huavy, tak som mu dal Tylenol"

Lekárnik: "Bravo Lojzku, a co ten druhý?"

Lojzo: "Ten mjel neco ze žalúdkém, tak sem mu dau Maalox"

Lekárnik: "No super super! A co trecí?"

Lojzo:" To byua žena. Vbjehla sem, strhla ze sebjá šaty, podprsenku aj

gatky, lehua si na stúl rosčapila nohy a volala: "Pomoc prosím!!!

Už pjet rokú sem nevidzela chuapa!"

Lekárnik celý rozgurážený: "Kristove rany Lojsku!

A co byuo potom??!!

Pokračuj!!!!

Lojzo: "No.... dal sem ji kapky do očú..."

Ohodnotiť
(12 hlasov)
Zverejnené v Pracovné