Reklama:

Švajčiari a ich riešenie rómskej otázky 

Vrátil som sa zo 6-dňovej študijnej cesty vo Švajčiarsku. Je tam tiež veľa Rómov, ale ako vidíte, u nás tvrdo pracujú, vysvetlila mi Renáta, majiteľka 2 hotelov, členka mestskej rady, u ktorej som bol. 

Majú túto motiváciu: 

1.Podporu v nezamestnanosti len po odpracovaní 5 rokov súvisle bez dlhšieho prerušenia. 

2.Odmietnutie práce - žiadna podpora. 

3.Strata zamestnania vlastnou vinou - absencia, požitie alkoholu na pracovisku - žiadna podpora. 

4.Zničenie mestského bytu a štátneho majetku musí zaplatiť alebo ísť do väzenia a tam tvrdo pracovať na zaplatenie škody. 

Je celkom nevysvetliteľné, že pseudohumanisti nekričia a verejne nekritizujú Švajčiarsku konfederáciu, že nechce zadarmo bez odovzdanej práce živiť parazitov. A nikto v rámci Európy nehovorí o rasizme vo Švajčiarsku. Preto chcem, aby tie rôzne neoprávnené podpory a sociálne dávky platili parlamentné strany, keď dopustili takýto stav rasizmu naruby !!!! 

Kto súhlasí, nech pošle ďalej... !!!

Ohodnotiť
(16 hlasov)
Zverejnené v O rómoch