Reklama:

Náčelník polície sa pýta svojich podriadených:

"Viete prečo vlak keď ide rachotí?"

Nikto nevie tak náčelník pokračuje.

"Tak si to rozoberme. Čo je vlastne vlak? Vlak to je lokomotíva a vagóny. Vagóny sú ťahané lokomotívou takže tie odpíšeme. Ďalej. Čo je lokomotíva? Lokomotíva to je vlastne motor a kolesá. Čo ide po koľajniciach? Kolesá, takže motor odpíšeme. Kolesá sú vlastne kruhy takže nám stačí iba jeden. A kruh je vlastne pí er na druhú. Pí je konštanta tú odpíšeme, ostáva nám er na druhú. A čo je er na

druhú? No to je predsa štvorec. A čo robí štvorec keď sa kotúľa?

No predsa rachotí."

Ohodnotiť
(6 hlasov)
Zverejnené v O policajtoch