Reklama:

Šéf a sekretárka si užívajú. O niekoľko hodín neskôr si šéf vyžiada od sekretárky kriedu. Pri návrate domov sa pýta manželka: “Kde si bol tak dlho?” On vysvetľuje: “Sekretárka mi sadla v kancelárii na nohy, išli sme k nej a v posteli si to poriadne rozdali a preto som prišiel neskoro.” Žena sa na muža uškrnie: “Ty starý chvastoš, bol si na biliarde! Ešte máš kriedu za uchom!”

Ohodnotiť
(8 hlasov)
Zverejnené v O mužoch a ženách