Reklama:

Dobrovolné príspevky do kostolnej pokladničky veľmi klesli, a tak sa pán farár odhodlal k ráznemu opatreniu. Počas kázne vyhlásil:
- Bratia a sestry, robím to veľmi nerád, ale nemám iné riešenie. Je medzi nami muž, ktorý má hriešny pomer s manželkou jedného nášho cirkevníka. Ak sa v kostolnej pokladničke na milodary do večera neobjaví 500 korún, zverejním jeho meno.
Keď po omši farár počítal peniaze v pokladničke, našiel tam 25 pätstokorunáčok a jednu dvestokorunáčku s pripnutým lístkom:
- Pre lásku božiu, otče, počkajte mi do večera, tie tri stovky niekde zoženiem.

Ohodnotiť
(13 hlasov)
Zverejnené v Kostolné