Reklama:

Hovorí mladá slečna kňazovi:
- Velebný pán, čo robí vaša ruka na mojej sukni?
- O dcéra, prepáč, zmýlil som si ťa s miništrantom.

Ohodnotiť
(5 hlasov)
Zverejnené v Kostolné