Reklama:

Čím sa zaoberá tvoj brat? - vyzvedajú chlapi.
- On je podnikateľ... Podniká kroky do krčmy a späť...

Ohodnotiť
(1 Hlasovať)
Zverejnené v Alkohol