Reklama:

Hľadá sa dievča, ktoré vie pekne pi-
sať na stroji, upratovať, ako i vare-
čkou narábať, tiež tvrdé ako i mäkké ko-
koláčiky a cukrovinky piecť, prádlo, tri-
koty hladiť a vôbec veselosťou a tr-
valým spolužitím, ako i pradením a
 tkaním spríjemniť život starého mládenca.

… a teraz si to prečítaj znova, ale len každý nepárny riadok ….

Ohodnotiť
(12 hlasov)
Zverejnené v Zaujímavé