Reklama:

Pridze Jean Claude Van Damme do Prešova nakrucac film a po calim dňu je lačni jak taki pes.Ta idze hladni do večerki sebe daco pod zub kupic. Predavačka na ňeho kukne a hvari mu: „Ta co vam dam?“

Ohodnotiť
(8 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Stoji žena na mosce a kuka do Hornadu.Jej fajna guľata ricka nenormaľne rozrajcuje okoloiduceho hlopa,až tak že nezavaha,dzvihne jej suknu a jak ju praši ,tak ju praši . Žena še otoči a nasrato rečuje -“ta vi sce šaľene,co robice?” A hlopík zos voleja:” šak traktoristu vof Smižanoch  na družstve…”

Ohodnotiť
(9 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Vychodňar bul v Anglicku v bare a tam še ku ňomu prihutori barman.

Sluchaj me,som čul ze vychodňare su majstri v pijatike.

Ta hej dobre ši čul ,hutori vychodňar.

Ta sluchaj me mam tu fľašku našej najsilnejšej whisky a kedz ju vypiješ na ex,ta ci dam 500 euri.

Vychodňar mu hutori:Sluchaj ja sebe odbehnem na pejc minut a pridzem ci povedzec či stavku prijmam.

Barman suhlašil a vychodňar dzeškaj odbehnul a za pejc minut bul nazad.

No davaj fľašku na bar.

Barman vycahnul a vychodňar ju chopil a za paru sekund bula u nim.

Barman lem prekrucil s očama a hutori: Ci pana ja som nikda neveril že to dakto dokaže.

Vychodňar nato:Znaš co že ani ja sebe neveril ,ta som sebe pošol vedľa do baru vyskušac či to dokažem.

Barman odpad.

Ohodnotiť
(4 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Stretnu še dve ženi u drogeriji. Pita še jedna druhej ukazujuc na dajaku krabičku:

"Ti, toten tu krem poznaš?

"Jasne že poznam. To je krem co pomaha skrašľovac a omladzovac. Ja ho použivam už roki."

Tota še naňu kukne a vikrikne:

"Jaj no jaki o**b, dobre že hutoriš. Skoro som ho sebe kupila!"

Ohodnotiť
(7 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Dva sušedki ohvaraju trecu

Neverili bi sce, jaka je to neporadna gazdiňa !

Nerečujce a jak to znace?

Ta ľehko, furt kedz idzem ku nej daco požičic ,nigdaj to nema doma …

Ohodnotiť
(4 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Fero kuka večar vof obifke futbal….Pridze za nim žena a mu hvari: „ idzem od tebe het, toto še už neda vitrimac!“ Fero : “Ta to čomu?“ Žena: „Čomu? Šak ti ši posadnuti totim futbalom. Vecej ce zaujima jak ja,abo cobodaj inšo!“ Fero : „Hm. A to idzeš ako na hoscovane abo na prestup?“

Ohodnotiť
(7 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Manžel ma dlhodobe podožrene, že je mu joho žena neverna a tak še rozhod vracic še zo služobnej cesty skorej,žeby ju načapal inflagranti... Na stanici sebe stopnul taxika a počas drahy še dohodnul s taxikarom,žeby šol s nim do bytu jak švedok. Jak vstupil do bytu ,našol ženu jak ho podvadza s cudzim chlopom u spalni. Caly nepričetny starhnul perinu z milenca a namieril na ňoho svoju legalne držanu zbraň s tim, že milence zaštreli. Preplašena manželka na svoho manžela křiči, žeby od svoho rozhodnuca ustupil a proši ho:

"Milačku prošim ce,nezabijaj ho, pamätaš sebe ten sponzorsky dar ... našo BMW, ta to je od noho, i všicke dovolenky , novy byt a zaplacene listky na hokej to všicko placil vun!"

Zmeceny manžel še otočil ku taxikaroj, ktery še calu dobu pripatral tej dramatickej situaci, a pyta še ho:

"Co mam teraz robic?"

Taxikar ani na kus nezavahal a hutori:

"Ja by ho zaše šumne prikril, žeby še Vam nenachladnul...

Ohodnotiť
(10 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Manželia še dohodňu, že pojdu večar do reštauracii oslavic vyročie. Žena še kašne obleče, za pol hodzinky namaľuje, za daľšu pol hodzinku še začeše, navoňa a chlopa furt nikdze… Prezleče še zato nasrata do teplakoch, zapne televizor, a driľa do hlavy kvašne uhorky, kedz še po dvoch hodzinoch zjavi u dzveroch jej priopity chlop so slovami: „Ta ja narokom pridzem o dva hodziny neskorej a ty iště furt nenarichtovana?“

Ohodnotiť
(4 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Stretňu še dve ženi u drogeriji. Pita še jedna druhej ukazujuc na dajaku krabičku:”Ti, toten tu krem poznáš?””Ta ňe,poznám jak bi som nepoznala .To je krem co pomaha skrašľovac a omladzovac. Ja ho používam už roki.”Tota še naňu kukne a hvari:”Joj ta to jaki o*eb, dobre že rečuješ. Skoro som ho sebe kúpila!”

Ohodnotiť
(6 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare

Prebral še hlop koňečne zos kómi po tiždňu. Kamaraci preščastňe ku ňemu priskoča, papuľe polne otazkoh: “Ta to co ce napadlo viskočic zos vlastneho baraka zos obloka zos šesteho poshodza, Feri?!?” “Ta! Že co mňe napadlo?” “hm…hej!” “Ta co? Som prišol zos roboti, bulo das dva hodzin po polnoci, ta žebi som ženu ňezobudzil, ta som še pocihučki ku ňej šupnul do posceľi… A už jak som poradňe drimal, dajaki idiot zazvoňil pri dzveroh..!” “no a?” “Co: NO A?!?!? Žena še zľekla, viskočila zos posceľi a zrevala: Stari mi idze!” “No ja ňezavahal, zhvacil som grati zo žemi, otvoril oblok a šup ho von , viskočil som …”

Ohodnotiť
(5 hlasov)
Zverejnené v Vychodňare