Reklama:

Na skúškach hovorí profesor:”Kto z vás správne odpovie na prvú otázku, nemusí už odpovedať na druhú,skúšku ma za “A”a môže isť domov ! Koľko máme vlasov na hlave?
 Odpovedá Jožko :”Päť miliónov, osemsto dvadsaťtri tisíc, stotridsať sedem!”
Profesor:”Ako to viete tak presne ?”
Jožko:”Pán profesor, to je už druhá otázka a na tú nemusím odpovedať,dovi!”

Ohodnotiť
(9 hlasov)
Zverejnené v Škola