Reklama:

Príde Anka do sexshopu: “Pppprosssssím vvvás nnnnnnnemmmáte vvvvvvibrrátorrrr ttttypppu T-36…7?” Predavač:”Samozrejme,chcete si ho kúpiť?” “Nnnnnie llllllen mmmmi pppovvvedzte aaaako ssssa vvvypína.”

Ohodnotiť
(4 hlasov)
Zverejnené v Rôzne