Jak se počítá mzda v Česku???

Přijde Josef k šéfovi do kanceláře a stěžuje si:

"Šéfe, nemohli byste mi zvýšit plat? Vždyť tu už dělám 10 roků za 8000,-Kč

měsíčně."

Šéf se pousměje, nalije Josefovi štamprle borovičky a začne:

"Podívej Josefe. Je pravda, že vyděláváš 8 000 Kč měsíčně, což je 96.000Kč

ročně, ale...

Rok má 365 dní. Z toho je 52 sobot a 52 nedělí. To je už jen 261 dní.

Dál máš 28 dní dovolené a 5 dnů jsi byl nemocný, to je už jen 228 dní.

Den má sice 24 hodin, ale ty pracuješ jen 8 hodin, tedy 1 třetinu dne, to

znamená 76 dní.

Nemluvě o tom, že v roce máme 13 svátků, což jsou dny pracovního volna,

tedy pracuješ jen 63 dní.

To je jen o dva dny víc než 2 měsíce do roka.

No a co chceš víc za práci za dva měsíce ?

Vždyť vyděláváš skoro 48 000 Kč měsíčně."

...

"Promiňte šéfe, nechtěl jsem vyrušovat."

Ohodnotiť
(7 hlasov)
Zverejnené v Pracovné