Najde manželka Pepu v hospodě: "Pepo, ta hospoda je tvůj hrob!" - "Tak buď tak laskava a alespoň v hrobě mi dej pokoj!"

Ohodnotiť
(12 hlasov)
Zverejnené v Alkohol