"Čo pre vši znamená plešina? 

Hotová ekologická katastrofa."!! 

 

Reklama: